EL 8 I EL 9 DE SETEMBRE DE 2016 SERAN ELS DIES DE FESTA LOCAL A OLOT